Mer om Plantoys 


I mer än 30 år har Plantoys arbetat för att tillverkningen skall ske på ett hållbart sätt samtidigt som man erbjuder barn leksaker som är kreativa, utvecklande och välgjorda. Hela produktionen genomsyras av hållbart tänk och all framställning sker på ett ställe för att ha total kontroll.

Vid tillverkningen tillvaratar man utrangerade gummiträd som tidigare bara brändes då de skulle ersättas med nya. Till 70% kommer allt material inom 30 km radie från fabriken och man försöker nå mot minsta möjliga spill. Det som ändå blir över, t.ex. rötter och grenar, omvandlas i den egna kraftanläggningen till energi som sedan används till att försörja fabriken med energi. Processen blir därmed ett kretslopp.  Lokalerna drivs även till viss del av solenergi.

För att minska transporterna är fabriken numera placerad nära råvaran – skogen. Värmebehandling används för att döda eventuella insekter. Det normala är annars att kemikalier används.

Plantoys har ett stort program för återplantering av regnskog. Företaget beskriver sig som koldioxidneutralt, d.v.s. de träd som Plantoys planterar absorberar all koldioxid som fabriken släpper ut.

Vissa produkter är tillverkade av massivt trä, andra av PlanWood® som är PlanToys egen uppfinning. Spill vid tillverkningen tas tillvara, finfördelas och färgas in med organiska och vattenbaserade färger. Materialet pressas sedan under högt tyck och bindemedlet (1%) är även det organiskt. PlanWood® gör det möjligt att skapa former som skulle vara svåra att åstadkomma i massivt trä. En del artiklar kan till och med användas till vattenlek.

Till skillnad från traditionellt trälim är limmet miljövänligt. Organiskt färgpigment används och färgerna är vattenbaserade utan bly och andra tungmetaller.

För tryck material används soyabaserade färger tryckt på returpapper.

Varje år besöker 10 000 barn Plantoys leksaksmuseum. Där får barn leka samtidigt som de lär sig om naturen och om att ta tillvara på jordens resurser. Plantoys ägnar sig även åt många andra sociala projekt.

Plantoys testar själva sina leksaker och de ställer högre säkerhetskrav på sina produkter än både europeisk och amerikansk standard. Fin kvalitet och design har gjort att Plantoys genom åren har vunnit många priser för sina fantastiska produkter.